Advocaten

KD Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in geschillenbeslechting (dispute management) en het voeren van gerechtelijke procedures (financial, commercial and corporate litigation). Daarbij ligt de focus op het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Het kantoor is op gezet door Frank Dijkstra en Sander Kruijt. Samen hebben zij ruim 30 jaar ervaring als (proces)advocaat.

Het advocatenkantoor onderscheidt zich door het geven van hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Wij hebben gekozen om niet te werken met het alloude uurtje-factuurtje-model, maar hoofdzakelijk tegen vaste prijzen.

Frank Dijkstra advocaat KD Legal Frank was in 1998 één van de oprichters van het advocaten- en notarissenkantoor Dijkstra Voermans Advocaten & Notarissen. Mede vanuit die ervaring weet Frank als geen ander waar een ondernemer in de dagelijkse praktijk mee geconfronteerd wordt en kan als geen ander de koppeling maken tussen het ondernemerschap en de juridische problematiek die daarbij komt kijken. Zijn brede praktijk en ervaring omvatten geschillen rond aandeelhouders en/of vennootschapsorganen. Frank procedeert geregeld voor de Ondernemingskamer. Frank is sinds 1992 advocaat en heeft eerder gewerkt bij Goedkoop & Partners.
Sander Kruijt advocaat KD Legal Sander heeft jarenlange ervaring op het gebied van civielrechtelijke procedures en geschillen. Hij houdt zich dagelijks bezig met nationale- en internationale handelsgeschillen en heeft een uitgebreide ervaring in het voeren van procedures in kort geding, eerste aanleg en hoger beroep. Daarnaast kunt u bij hem terecht voor geschillen over bestuursaansprakelijkheden, insolventie, beslagleggingen en executies. Sander is sinds 2003 advocaat. Sander heeft gewerkt bij Ploum Lodder Princen te Rotterdam en Dijkstra Voermans Advocaten te Utrecht.Sander is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Praktijk

De praktijk van KD Legal bestrijkt het volledige werkterrein van commerciële geschillenbeslechting (dispute management), met een focus op de commerciële en ondernemingsrechtelijke procespraktijk (corporate litigation), zoals bijvoorbeeld procedures voor de rechtbank, het gerechtshof en de Ondernemingskamer, overnameconflicten, aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en contractuele geschillen op het gebied van franchising, distributie en samenwerking.

Vanwege de aanwezige kennis en ervaring wordt ons kantoor geregeld ingeschakeld bij het adviseren en managen van een dreigend conflict op het gebied van contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en ondernemingsrecht en bij het aangaan van commerciële contracten en het voorkomen van aansprakelijkheden daarbij.

Wij zijn specialisten in de volgende rechtsgebieden:

  • Ondernemingsrecht
  • Commercieel, financieel en vennootschappelijk procesrecht
  • Bestuurders- en aandeelhoudersaangelegenheden
  • Commerciele overeenkomsten en algemene voorwaarden
  • Incasseren van geldvorderingen
  • Arbitrage

Niemand verplicht u een overeenkomst schriftelijk aan te gaan maar het is wel verstandig als de betrokken belangen groot zijn. In sommige gevallen zijn contractuele verplichtingen alleen afdwingbaar als ze schriftelijk zijn overeengekomen (het zogenaamde schriftelijkheidsvereiste).

Voornaamste reden afspraken schriftelijk vast te leggen is dat u later geen probleem zal ondervinden om de overeenkomst en de daarin verwoorde afspraken te bewijzen in geval van conflict. Het is dan wel van belang dat die afspraken en regelingen juist verwoord zijn in de overeenkomst.

Vanwege onze jarenlange proceservaring kunnen wij bij uitstek beoordelen wat voor uw bedrijf de gevolgen zijn van bepaalde afspraken en waar eventueel de knelpunten zitten.

De ervaring leert dat door het vroegtijdig inschakelen van een advocaat veel (dreigende) conflicten voorkomen kunnen worden.

Schakel tijdig een advocaat in. Als u rondloopt met een juridische vraag of met een probleem dat te maken heeft met de wet- en regelgeving in ons land, kan een advocaat u daarbij helpen. Wacht niet te lang voordat u een advocaat inschakelt. Voorkomen is beter dan genezen. Soms is één brief of gesprek voor een advocaat genoeg om een vervelende situatie op te lossen. Alleen doortobben maakt de kwestie vaak ingewikkelder dan nodig. Dat kan tot nare situaties leiden. Bovendien kost het uw advocaat waarschijnlijk meer tijd om tot een oplossing te komen. Uw kosten lopen daardoor hoger op dan wanneer u tijdig aan de bel trekt. Ga dus op tijd naar een advocaat. Niet alleen als een conflict dreigt maar ook als u andere juridisch vragen heeft.

Voor een vrijblijvend gesprek neemt u contact op met: Sander Kruijt (+31 6 249 79 290)

Procedures kunnen tijdrovend zijn en een zwaar beslag leggen op uw onderneming. Daarbij geldt dat het eindresultaat lang niet altijd met zekerheid is te voorspellen.

Indien mogelijk en gewenst zal het daarom altijd de voorkeur verdienen ter voorkoming van een procedure een schikking te treffen waarmee het conflict definitief wordt beeindigd. Uiteraard hangt de mogelijkheid van een schikking af van de omstandigheden van het geval en de bereidheid van de ander om aan een dergelijke schikking mee te werken.

Ik moet voor de rechter komen/ik heb een dagvaarding ontvangen/Ik wil een rechtzaak beginnen.

Soms is het nodig uw gelijk af te dwingen, of zult u zich moeten verweren in een procedure. Vaak is dan de bijstand van een advocaat verplicht. Alleen bij kantonzaken hoeft u geen advocaat in te schakelen. Toch is het wel verstandig juridische hulp te zoeken. Het voeren van een procedure is namelijk vaak ingewikkeld.

Het voeren van procedures vormt één van de kernactiviteiten van KD Legal. Daarbij werken wij vanuit de gedachte dat het voeren van een procedure mogelijk moet zijn tegen een vooraf overeengekomen bedrag (fixed fee). Daarbij moeten de kosten uiteindelijk kunnen opwegen tegen het uiteindelijke resultaat voor uw bedrijf (value for money).

Wij behandelen ondernemingsrechtelijke geschillen zoals aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures, enquêteprocedures, jaarrekeningenprocedures, de uitkoop van aandeelhouders en conflicten rondom commerciële contracten.

Algemene voorwaarden hebben voor de gebruiker vele voordelen. Het gebruik van algemene voorwaarden voorkomt tal van conflicten, bespaart tijdrovende en kostbare onderhandelingen, vereenvoudigt de interne bedrijfsadministratie, maakt planning en kostencalculatie mogelijk en betekent gewoonlijk dat het contract deskundiger is geredigeerd dan wanneer partijen de redactie zelf ter hand zouden hebben genomen.
Er bestaan strikte regels voor het gebruik en de toetsing van algemene voorwaarden (ook via internet). Veel ondernemingen leven deze regels echter onbedoeld niet goed na. Dat heeft vaak te maken met de veelal routinematige inschakeling van algemene voorwaarden en daarnaast onderschatting van het belang van algemene voorwaarden met als gevolg dat er van alles mis kan gaan doordat een beroep op algemene voorwaarden (succesvol) wordt gefrustreerd met vaak allerlei (financiële) nadelige gevolgen.

Prijsmodel

Het belang van geschillenbeslechting en procederen is de laatste jaren sterk toegenomen. Vandaag de dag wordt er steeds meer geprocedeerd. Het is een ontwikkeling die niet valt te ontkennen.

Het inschakelen van een advocaat kan echter hoge kosten met zich meebrengen. Daarbij werken veel advocatenkantoren met model waarbij werkzaamheden in rekening worden gebracht op basis van gewerkte uren maal een uurtarief.
Onze ervaring is dat in de praktijk het bekende “uurtje-factuurtje model” onhoudbaar is, zeker in deze tijden.

Klanten ervaren de opbouw van kosten vaak als ondoorzichtig en niet transparant. De klant weet vaak niet waar hij financieel aan toe is en de totale kosten aan het einde van het traject laten zich vaak moeilijk raden. Echter, wat vooral ontbreekt in dat prijsmodel is dat het helemaal niets zegt over de waarde voor de geleverde werkzaamheden voor de klant.

Bij KD Legal doen we dit anders. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de wens van de klant naar maatwerk en kwaliteit tegen een betaalbare prijs. In alle zaken streven wij ernaar te werken op basis van een vaste vooraf overeengekomen prijs (fixed fee). Vormen kosten een te hoge drempel dan werken wij met een resultaatsafhankelijke beloning. De kosten vooraf worden dan tot een minimum beperkt. Betaling vindt pas plaats na het behalen van een gunstig resultaat.

Belangrijkste is dat u in alle gevallen precies weet wat uw investering zal zijn en wat dat budgettair voor uw bedrijf betekent. U komt bij ons achteraf dus niet voor verrassingen te staan.

Contact

Heeft u een juridisch conflict? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. We maken graag met u een afspraak om te bekijken of wij iets voor u en uw zaak kunnen betekenen. Neem telefonisch contact met ons op via T +31 6 249 79 290 of stuur een mail naar sander.kruijt@kd-legal.nl

Adres
Zuidpoolsingel 14
2408 ZE Alphen aan den Rijn


Grotere kaart weergeven