Niemand verplicht u een overeenkomst schriftelijk aan te gaan maar het is wel verstandig als de betrokken belangen groot zijn. In sommige gevallen zijn contractuele verplichtingen alleen afdwingbaar als ze schriftelijk zijn overeengekomen (het zogenaamde schriftelijkheidsvereiste).

Voornaamste reden afspraken schriftelijk vast te leggen is dat u later geen probleem zal ondervinden om de overeenkomst en de daarin verwoorde afspraken te bewijzen in geval van conflict. Het is dan wel van belang dat die afspraken en regelingen juist verwoord zijn in de overeenkomst.

Vanwege onze jarenlange proceservaring kunnen wij bij uitstek beoordelen wat voor uw bedrijf de gevolgen zijn van bepaalde afspraken en waar eventueel de knelpunten zitten.

De ervaring leert dat door het vroegtijdig inschakelen van een advocaat veel (dreigende) conflicten voorkomen kunnen worden.

Schakel tijdig een advocaat in. Als u rondloopt met een juridische vraag of met een probleem dat te maken heeft met de wet- en regelgeving in ons land, kan een advocaat u daarbij helpen. Wacht niet te lang voordat u een advocaat inschakelt. Voorkomen is beter dan genezen. Soms is één brief of gesprek voor een advocaat genoeg om een vervelende situatie op te lossen. Alleen doortobben maakt de kwestie vaak ingewikkelder dan nodig. Dat kan tot nare situaties leiden. Bovendien kost het uw advocaat waarschijnlijk meer tijd om tot een oplossing te komen. Uw kosten lopen daardoor hoger op dan wanneer u tijdig aan de bel trekt. Ga dus op tijd naar een advocaat. Niet alleen als een conflict dreigt maar ook als u andere juridisch vragen heeft.

Voor een vrijblijvend gesprek neemt u contact op met: Sander Kruijt (+31 6 249 79 290)

Procedures kunnen tijdrovend zijn en een zwaar beslag leggen op uw onderneming. Daarbij geldt dat het eindresultaat lang niet altijd met zekerheid is te voorspellen.

Indien mogelijk en gewenst zal het daarom altijd de voorkeur verdienen ter voorkoming van een procedure een schikking te treffen waarmee het conflict definitief wordt beeindigd. Uiteraard hangt de mogelijkheid van een schikking af van de omstandigheden van het geval en de bereidheid van de ander om aan een dergelijke schikking mee te werken.

Ik moet voor de rechter komen/ik heb een dagvaarding ontvangen/Ik wil een rechtzaak beginnen.

Soms is het nodig uw gelijk af te dwingen, of zult u zich moeten verweren in een procedure. Vaak is dan de bijstand van een advocaat verplicht. Alleen bij kantonzaken hoeft u geen advocaat in te schakelen. Toch is het wel verstandig juridische hulp te zoeken. Het voeren van een procedure is namelijk vaak ingewikkeld.

Het voeren van procedures vormt één van de kernactiviteiten van KD Legal. Daarbij werken wij vanuit de gedachte dat het voeren van een procedure mogelijk moet zijn tegen een vooraf overeengekomen bedrag (fixed fee). Daarbij moeten de kosten uiteindelijk kunnen opwegen tegen het uiteindelijke resultaat voor uw bedrijf (value for money).

Wij behandelen ondernemingsrechtelijke geschillen zoals aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures, enquêteprocedures, jaarrekeningenprocedures, de uitkoop van aandeelhouders en conflicten rondom commerciële contracten.

Algemene voorwaarden hebben voor de gebruiker vele voordelen. Het gebruik van algemene voorwaarden voorkomt tal van conflicten, bespaart tijdrovende en kostbare onderhandelingen, vereenvoudigt de interne bedrijfsadministratie, maakt planning en kostencalculatie mogelijk en betekent gewoonlijk dat het contract deskundiger is geredigeerd dan wanneer partijen de redactie zelf ter hand zouden hebben genomen.
Er bestaan strikte regels voor het gebruik en de toetsing van algemene voorwaarden (ook via internet). Veel ondernemingen leven deze regels echter onbedoeld niet goed na. Dat heeft vaak te maken met de veelal routinematige inschakeling van algemene voorwaarden en daarnaast onderschatting van het belang van algemene voorwaarden met als gevolg dat er van alles mis kan gaan doordat een beroep op algemene voorwaarden (succesvol) wordt gefrustreerd met vaak allerlei (financiële) nadelige gevolgen.