Prijsmodel

Het belang van geschillenbeslechting en procederen is de laatste jaren sterk toegenomen. Vandaag de dag wordt er steeds meer geprocedeerd. Het is een ontwikkeling die niet valt te ontkennen.

Het inschakelen van een advocaat kan echter hoge kosten met zich meebrengen. Daarbij werken veel advocatenkantoren met model waarbij werkzaamheden in rekening worden gebracht op basis van gewerkte uren maal een uurtarief.
Onze ervaring is dat in de praktijk het bekende “uurtje-factuurtje model” onhoudbaar is, zeker in deze tijden.

Klanten ervaren de opbouw van kosten vaak als ondoorzichtig en niet transparant. De klant weet vaak niet waar hij financieel aan toe is en de totale kosten aan het einde van het traject laten zich vaak moeilijk raden. Echter, wat vooral ontbreekt in dat prijsmodel is dat het helemaal niets zegt over de waarde voor de geleverde werkzaamheden voor de klant.

Bij KD Legal doen we dit anders. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de wens van de klant naar maatwerk en kwaliteit tegen een betaalbare prijs. In alle zaken streven wij ernaar te werken op basis van een vaste vooraf overeengekomen prijs (fixed fee). Vormen kosten een te hoge drempel dan werken wij met een resultaatsafhankelijke beloning. De kosten vooraf worden dan tot een minimum beperkt. Betaling vindt pas plaats na het behalen van een gunstig resultaat.

Belangrijkste is dat u in alle gevallen precies weet wat uw investering zal zijn en wat dat budgettair voor uw bedrijf betekent. U komt bij ons achteraf dus niet voor verrassingen te staan.